12º Graduation Exchange ng Capoeira 2019 Memory Group

Nai-publish Hulyo 2019.

Ang Memory Group Capoeira ay ginanap sa 14 noong Hulyo sa lungsod ng Toyokawa, 12º Graduation Exchange. Ang pagtatapos ng pagtatapos ay dinaluhan ng ilang mga capoeiristas mula sa lahat ng dako ng Japan. At gaya ng palaging ito ay isang di malilimutang sandali.

 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 1
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 2
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 3
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 4
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 5
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 6
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 7
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 8
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 9
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 10
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 11
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 12
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 13
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 14
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 15
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 16
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 17
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 18
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 19
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 20
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 21
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 22
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 23
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 24
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 25
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 26
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 27
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 28
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 29
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 30
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 31
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 32
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 33
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 34
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 35
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 36
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 37
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 38
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 39
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 40
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 41
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 42
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 43
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 44
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 45
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 46
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 47
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 48
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 49
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 50
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 51
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 52
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 53
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 54
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 55
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 56
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 57
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 58
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 59
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 60
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 61
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 62
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 63
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 64
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 65
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 66
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 67
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 68
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 69
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 70
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 71
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 72
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 73
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 74
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 75
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 76
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 77
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 78
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 79
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 80
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 81
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 82
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 83
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 84
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 85
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 86
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 87
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 88
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 89
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 90
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 91
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 92
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 93
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 94
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 95
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 96
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 97
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 98
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 99
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 100
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 101
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 102
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 103
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 104
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 105
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 106
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 107
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 108
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 109
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 110
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 111
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 112
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 113
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 114
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 115
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 116
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 117
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 118
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 119
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 120
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 121
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 122
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 123
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 124
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 125
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 126
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 127
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 128
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 129
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 130
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 131
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 132
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 133
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 134
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 135
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 136
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 137
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 138
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 139
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 140
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 141
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 142
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 143
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 144
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 145
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 146
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 147
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 148
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 149
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 150
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 151
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 152
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 153
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 154
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 155
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 156
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 157
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 158
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 159
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 160
 • 12 Graduation Exchange ng Memory Capoeira Group 2019 161

Mag-iwan ng komento: