Allowance ng Medikal na gastos para sa mga sanggol at bata

Nai-publish Pebrero 2020.

Ang mga batang naka-enrol sa seguro sa kalusugan na may edad hanggang pumasok sila sa pangunahing paaralan ay may karapat-dapat sa Medical Expenses Assistance para sa Mga Bata o Mga Bata (Nyuyoji Iryohi Josei), nakikinabang sa pagdalo Mga ospital at klinika.

Ipakita lamang ang Medical Expenses Assistance System Card para sa mga Bata at Bata at ang Health Insurance Card sa ospital o counter service ng klinika.

500 yen lamang ang sisingilin sa bawat konsultasyon o kung sakaling maospital ang 500 yen ay sisingilin bawat araw.

Mag-iwan ng komento: