Ang Pinakamalaking Libreng Serbisyo ng Pagpaparehistro ng Hapon sa Japan

Alam ba ng iyong kontratista ang aming LIBRE CURRICULUMay isang resume kung saan ang aming mga mambabasa mula sa buong Japan ay nag-sign up na naghahanap ng serbisyo at ang mga kontratista na bahagi ng system na ito ay tumatanggap ng mga resume sa pamamagitan ng email, kasama ang lahat ng mga detalye ng taong naghahanap ng serbisyo.

Hindi ba nais ng iyong kontratista na maging bahagi ng pangkat na ito?

Bawat buwan, maraming mga resume mula sa mga naghahanap ng serbisyo ay natanggap.

Kaya upang sumali at makinabang mula sa libreng kurikulum, mag-sign up para sa aming Portal (guiacanaljapao.com).

Ang Pinakamalalaking Libreng Serbisyo ng Pagpaparehistro ng Hapon ng 1
Ang iyong Kei Naghihintay sa Iyo
Mag-advertise dito
Gabay sa Website
Pagparehistro ng Kumpanya - Guia Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Web Journal - Koneksyon sa Japan