Hamamatsu Prefecture

Mga Tagapagsalin: Mga 30 Tagapagsalin. Mga Oras: Lunes hanggang Biyernes: 8:30 am hanggang 17:00 Tel .: 053-457-2359 Newsletter: Gabay…

Okazaki Prefecture

Tagasalin: 4 Iskedyul ng Tagapagsalin: Lunes hanggang Biyernes: 8:30 hanggang 17:15 Website: http://oia1.jp/ Patnubay: Gabay sa Pag-iwas para sa…

Toyota City Hall

Mga Tagapagsalin: Araw-araw para sa maraming tagasalin Tel .: 0565-31-1212 Wakas: Aichi-ken, Toyota-shi, Nishimachi, 3−60

Chiryu Prefecture

• Mga Tagapagsalin: Mula Lunes hanggang Biyernes Pangkalahatang impormasyon: Mula 9:30 hanggang 16:00 (Ika-2 palapag) Pangkalahatang impormasyon ...

Miyoshi Prefecture

Pagsasalin sa City Hall: Sa Martes at Biyernes Oras: Mula 9 ng umaga. sa 12hr. / 12hr. alas 16 ng hapon Tel:…

Ang iyong Kei Naghihintay sa Iyo
Mag-advertise dito
Gabay sa Website
Pagparehistro ng Kumpanya - Guia Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Hostel Bragan
Classified Jap