Boy Plant sa Nishio at Man Plant sa Toyohashi

5 / 5 (boto ng 1)

Ren - Laban sa Coronavirus

5 / 5 (boto ng 1)

Plant Man sa Togo

5 / 5 (boto ng 1)

Plant Man sa Nisshin

5 / 5 (mga boto ng 2)

Plant boy sa Miyoshi 2

5 / 5 (mga boto ng 2)

Magtanim ng tao sa Nagoya 2

5 / 5 (mga boto ng 3)

Plant Man sa Miyoshi

5 / 5 (mga boto ng 2)

Plant Man sa Toyota 2

5 / 5 (mga boto ng 2)

Plant Man sa Japan

5 / 5 (mga boto ng 2)

Nag-aalok si Ren ng brigadeiro sa mga Hapon

Ang mga Hapon ay kumakain ng Brigadeiro sa unang pagkakataon, sinabi nila na masarap. Mag-click dito upang malaman ang CN…

Plant Man sa Nagoya

5 / 5 (mga boto ng 3)

Plant Man sa Okazaki

5 / 5 (mga boto ng 2)

Plant Man sa Toyota

5 / 5 (mga boto ng 6)