Pag-renew ng Mga Pagtingin

Ang kahilingan sa pag-renew ay maaaring gawin 2 buwan bago mag-expire ng takdang panahon.

Re-entry Visa

Panahon hanggang 1 taon Mula Hulyo 2012, ipinakilala ang sistema ng permiso ...

Pag-renew ng Zairyu Card (Residence Card)

Ang iyong Zairyu card ay dapat na mabago sa loob ng 30 araw.

Dokumento na Kinakailangan ng Batas - Zairyu Card

Alam mo ba na ang mga hindi nagdadala ng Zairyu Card, ayon sa batas ...

Ang iyong Kei Naghihintay sa Iyo
Mag-advertise dito
Gabay sa Website
Pagparehistro ng Kumpanya - Guia Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Hostel Bragan
Classified Jap