Iijan Festival at Oojouchin Festival (Festival ng giant lanterns na may mga paputok) - Miyoshi

Halika at tangkilikin ang dalawang araw ng "Matsuri" Festival sa lungsod ng Miyoshi Sa dalawang araw ng kasiyahan, maaari mong matamasa ang

Magbasa nang higit pa
Ang iyong Kei Naghihintay sa Iyo
Mag-advertise dito
Gabay sa Website
Pagparehistro ng Kumpanya - Guia Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Hostel Bragan