Ietoado Park Seto Otaki Waterfall

Ang Seto Otaki (瀬 戸 大 滝) ay isang 17m mataas na talon na bumaba mula sa agwat sa pagitan ng…

Ilog ng Torihara mula sa Iwayado Park

Ang Torihara River (鳥 原 川) ng Iwayado Park sa lungsod ng Seto, sa tag-araw ay nagiging isang…

Iwayado Park

Ang Iwayado Park (岩 屋 堂 公園 内) ay matatagpuan sa lungsod ng Seto, Aichi. Isang kaakit-akit na natural na parke na may ...

HELLO WORK SETO

Suporta at tulong center para sa mga manggagawa, insurance ng kawalan ng trabaho at ahensya ng pagtatrabaho. Mga oras ng pagbubukas: Lunes hanggang ...

Seto - Pista ng Dahon ng Autumn

Iniwan ng taglagas ang pagdiriwang ng Iwayado Park sa lungsod ng Seto sa Aichi. Ito ay isang…