Naranasan ang Mga Kahirapang Pinansyal sa Japan?

Nai-publish Pebrero 2020.

  • Wala kang sapat na pera para sa pang-araw-araw na buhay?

Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap sa pananalapi, maaari kang mag-aplay para sa Tulong sa Panlipunan (Seikatsu Hogo) na prefektyur ng iyong lungsod. Ang mga taong nasa edad 18 hanggang 65 taong gulang ay kailangang magpakita ng aktibidad sa paghahanap ng trabaho sa Kumusta Kamusta. Upang maging karapat-dapat na tumulong.

  • Kailangan mo ba ng pera para sa isang hindi inaasahang gastos na naganap?

Ang Komisyon sa Welfare ng iyong lungsod (Shichouson Shakai Fukushi Kyougikai) ito ay isang lugar kung saan ang mga walang trabaho na dayuhan na nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi ay maaaring gumawa ng iba't ibang uri ng pautang.

Kung natutugunan ang mga kundisyon na hiniling, posible na makakuha ng mababang pautang sa interes. Para sa karagdagang impormasyon, kumunsulta nang direkta sa Komisyon ng Welfare sa prefektyur ng iyong lungsod.

Mag-iwan ng komento:

Ang iyong Kei Naghihintay sa Iyo
Mag-advertise dito
Gabay sa Website
Pagparehistro ng Kumpanya - Guia Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Web Journal - Koneksyon sa Japan