XXI Junam Festival ng Hamamatsu

Nai-publish Hulyo 2019.

Ang pinaka-inaasahang partido ng taon, XXI Festa Junina de Hamamatsu ang Brazilian Catholic community Hamamatsu (Pagdiriwang upang 25 taon ng Hope Group) ay gaganapin sa Hunyo 30, ang kaganapan ay dinaluhan ng Ama Evaristo Higa at Hamamatsu Consul Ernesto Otto Rubarth. Sa kaganapan ay ang pagtatanghal ng mga gang, capoeira pagtatanghal at grupo ng mga Brazilian, Peruvian at Japanese dances.

 • Ika-21 Hamamatsu 1 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 2 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 3 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 4 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 5 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 6 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 7 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 8 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 9 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 10 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 11 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 12 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 13 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 14 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 15 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 16 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 17 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 18 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 19 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 20 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 21 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 22 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 23 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 24 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 25 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 26 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 27 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 28 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 29 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 30 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 31 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 32 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 33 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 34 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 35 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 36 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 37 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 38 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 39 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 40 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 41 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 42 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 43 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 44 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 45 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 46 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 47 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 48 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 49 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 50 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 51 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 52 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 53 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 54 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 55 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 56 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 57 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 58 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 59 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 60 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 61 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 62 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 63 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 64 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 65 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 66 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 67 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 68 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 69 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 70 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 71 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 72 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 73 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 74 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 75 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 76 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 77 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 78 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 79 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 80 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 81 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 82 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 83 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 84 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 85 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 86 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 87 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 88 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 89 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 90 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 91 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 92 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 93 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 94 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 95 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 96 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 97 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 98 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 99 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 100 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 101 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 102 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 103 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 104 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 105 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 106 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 107 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 108 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 109 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 110 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 111 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 112 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 113 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 114 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 115 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 116 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 117 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 118 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 119 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 120 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 121 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 122 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 123 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 124 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 125 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 126 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 127 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 128 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 129 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 130 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 131 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 132 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 133 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 134 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 135 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 136 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 137 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 138 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 139 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 140 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 141 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 142 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 143 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 144 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 145 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 146 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 147 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 148 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 149 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 150 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 151 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 152 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 153 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 154 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 155 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 156 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 157 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 158 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 159 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 160 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 161 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 162 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 163 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 164 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 165 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 166 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 167 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 168 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 169 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 170 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 171 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 172 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 173 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 174 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 175 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 176 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 177 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 178 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 179 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 180 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 181 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 182 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 183 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 184 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 185 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 186 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 187 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 188 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 189 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 190 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 191 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 192 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 193 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 194 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 195 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 196 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 197 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 198 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 199 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 200 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 201 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 202 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 203 Hunyo Party
 • Ika-21 Hamamatsu 204 Hunyo Party

Mag-iwan ng komento:

Ang iyong Kei Naghihintay sa Iyo
Mag-advertise dito
Gabay sa Website
Pagparehistro ng Kumpanya - Guia Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Web Journal - Koneksyon sa Japan